Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Zveme Vás:

Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY 2021

Transparentní účty

Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účty. V  případě přispění finančních prostředků na tento účel je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky:


Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

informace ke sbírce


Ochrana osobních údajů

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 42
TÝDEN: 1210
CELKEM: 2369668

Obsah

Odbor sociálních věcí a školství


Mgr. Karel Bernt

 

Vedoucí: Mgr. Bernt Karel
Telefon: 474 616 460
E-mail: bernt@jirkov.cz
Kancelář: MěÚ – budova čp. 2
1. patro

 

Kontakty:
telefon: 474 616 460
mobil: 601 338 858
fax: 474 616 421
e-mail: socialni@jirkov.cz

 

 

Činnosti

 • bydlení
 • zprostředkovává azylové bydlení pro osoby bez přístřeší
 • zprostředkovává azylové bydlení pro matky s dětmi
 • zprostředkovává a koordinuje prostupné bydlení v Jirkově
 • dohlíží na řádné úhrady nájemného, pokud dlužníci pobírají sociální dávky na bydlení, dává podnět k přímé úhradě závazků
 • v případě dluhů na nájemném a službách jedná s vlastníky bytů a nájemci o dohodě o splátkách
   
 • finance
 • poskytuje poradenství ve věci možnosti čerpání nepojistných dávek a sociálních služeb (pomoc při podání žádostí aj.)
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce (v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním, nebo kdy oprávněný příjemce (nezletilý) je umístěn v ústavu)
 • pomáhá řešit tíživou finanční situaci a zadluženost občanů (zabezpečí kontakt na organizace, které se zabývají finanční tísní a zadlužeností)
   
 • konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení
 • koordinace sociálních a navazujících služeb
 • kontaktní osoba pro tvorbu Komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v rámci ORP Chomutov pro období 2018 - 2021 za město Jirkov (Sociální služby/Komunitní plánování)
 • Kontaktní osoba pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám od roku 2018
 • Spolupracuje s Krajským úřadem Ústeckého kraje v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
 • prevence sociálně-patologických jevů, aktualizace jirkovského katalogu sociálních služeb
 
 • neinvestiční náklady škol
 • péče o děti
 • vykonává sociálně právní ochranu dětí na území obce a spolupracuje s odborem SPO Magistrátu města Chomutova
 • spolupracuje se školami a zabývá se prevencí a řešením sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikana, atd.)
 • pomáhá řešit sociální problémy přímo v domácím prostředí klientů
 • provádí sociální šetření v rodinách pro účely dávek hmotné nouze, na základě požadavků státních institucí a upozornění občanů
   
 • péče o seniory a zdravotně postižené
 • vede pořadník do Domu s pečovatelskou službou Červenohrádecká (B. Sawruková)
 • vede pořadník na přidělení malometrážních bytů pro seniory (B. Sawruková)
 • vykonává funkci opatrovníka občanům s omezenou způsobilostí k právním úkonům (N. Jiskrová, B. Sawruková)
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce (v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním, nebo kdy je oprávněný příjemce (nezletilý) umístěn v ústavu) (J. Marková)
   
 • prevence sociálního vyloučení
 • spolupracuje s Městskou policií Jirkov na zajišťování dodržování pravidel občanského soužití
 • provádí sociální práci v domácnostech nebo jiném místě pobytu klientů
 • provádí terénní sociální práci ve vyloučených lokalitách
 • v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi pracuje s osobami, které se nacházejí v hmotné nouzi po dobu kratší než 3 měsíce
   
 • prostupné bydlení a zaměstnávání
 
 • úpravy ZL škol a školských zařízení včetně úprav v Rejstříku škol
 • vyhodnocování zápisů do prvních tříd

 

 


 

Obvody jednotlivých sociálních pracovníků:

Jiskrová Nataša, DiS. – sociální pracovnice

obvod ERVĚNICE:
Základní škola - ul. Nerudova, Bedřicha Pacholíka, Bezručova, Boženy Němcové, Denisovo náměstí, Dr. Vrbenského, Dukelská, Ervěnická, Františka Schmieda, Havlíčkovo náměstí, Horova, Hrdinů, Husova, Chomutovská, J. K. Tyla,  Na Stráni, Nerudova, Nový Březenec, Osvobození, Palackého, Šimkova, Vančurova, Wolkerova, Žižkova.

- výkon funkce veřejného opatrovníka ve svém spádovém obvodu.

 

Slivková Lada, DiS. – sociální pracovnice

obvod STŘED:
Základní škola - ul. Budovatelů, 5. Května, Alešova, Budovatelů, Červenohrádecká, Jezerská, Mostecká, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, Nový Březenec, Olejomlýnská, Obránců míru, Smetanovy sady, Tkalcovská, U Dubu, U Sauny, U Stadionu, Zaječická.

- výkon funkce veřejného opatrovníka ve svém spádovém obvodu,

- ustanovení zvláštního příjemce důchodové dávky,

- kontaktní osoba pro výchovné poradce.

 

Kozakovičová Šárka, DiS. – sociální pracovnice

obvod VINAŘICE II:
Základní škola - ul.Krušnohorská, Březový vrch, Dvořákova, Generála Svobody, Jiráskova, Karla Marxe, Koněvova, Krátká, Krušnohorská, Křižíkova, Marie Majerové, Na Skalce, Pionýrů, Prokopa Diviše, Vinařice, Zámecká cesta, Zátiší.

- výkon funkce veřejného opatrovníka ve svém spádovém obvodu.

 

Bc. Sawruková Blanka – sociální pracovnice

obvod VINAŘICE I:
Základní škola - ul. Studentská, Hornická, Kludského, Mládežnická, Na Borku, Na Kopečku, Pod Přivaděčem, Pod Vodárnou, SNP, Studentská, Telčské údolí , Vinařická, Vyhlídka.

- výkon funkce veřejného opatrovníka ve svém spádovém obvodu,

- kontaktní osoba pro žádosti do pořadníku do Domu s pečovatelskou službou ul. Červenohrádecká 1557 a malometrážní byty pro seniory ul. Ervěnická 1068.


Mgr. Jitka Marková - sociální pracovnice, kontaktní osoba pro komunitní plánování

sociálních a navazujících služeb a prostupného bydlení v Jirkově

obvod Ervěnice:
Základní škola - ul. Nerudova, K. H. Máchy, Karla Čapka, Karla Popelky, Kpt. Jaroše,
obce:
Boleboř, Červený Hrádek, Drmaly, Hošnice, Jindřišská, Okořín, Orasín, Otvice, Pesvice, Strupčice, Sušany, Starý Březenec, Vysoká Pec, Vrskmaň, Všestudy, Zaječice,

- a dále klienti v pobytových službách

- kontaktní osoba pro:

 • prostupné bydlení a zaměstnávání v Jirkově
 • tvorbu Komunitního plánu rozvoje sociálních a navazujících služeb v rámci ORP Chomutov pro období 2018 - 2021 
 • spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
 • Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji.

 


Městský úřad v Jirkově se v průběhu měsíce dubna připojil k dalším úřadům v České republice, kde si mohou neslyšící vyřídit své záležitosti prostřednictvím služby Tiché linky, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Tichý svět: https://www.tichalinka.cz/.

Jedná se o službu, kterou si může neslyšící objednat předem sám z domova nebo se dostavit na městský úřad, kde ho prostřednictvím Tiché linky a tabletu spojí s tlumočníkem. Budova a kontaktní kancelář je označena samolepkou.

Kontaktním odborem je odbor sociálních věcí a školství, kde je uložen tablet. „Neslyšící se může obrátit na náš odbor, a my jsme připraveni ho doprovodit na příslušný odbor, kde chce řešit své záležitosti, a zajistit spojení s Tichou linkou“, uvedl vedoucí odboru SVaŠ Mgr. Karel Bernt

Do budoucna zvažuje o připojení k této službě pro neslyšící také jirkovská městská policie.