Sledujte nás

   logo facebook logo instagram logo twitter logo youtube

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Transparentní účty

Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účty. V  případě přispění finančních prostředků na tento účel je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky:


Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

informace ke sbírce


Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY 2021

Ochrana osobních údajů

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 52
TÝDEN: 6442
CELKEM: 2212982

Obsah

Zprávy

první
ze 9
další poslední

Plán odpadového hospodářství Města Jirkova

Na zasedání zastupitelstva dne 1.2.2006 byl schválen Plán odpadového hospodářství Města Jirkova na období let 2007-2011. Usnesením č. 26/7/ZM/2011 ze dne 2.11.2011 byl POH prodloužen do roku 2016.
Povinnost zpracovat tento plán vychází ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho náležitosti upravuje vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Hlavním cílem je zajistit efektivní hospodaření s odpady na území města a účinnou prevencí, výchovou, osvětou i konkrétními technicko-administrativními kroky zlepšit kvalitu životního prostředí pro všechny obyvatele města Jirkova. celý text

ostatní | 8. 12. 2011 | Autor:
#

EKOLAMP - zřízení míst zpětného odběru na úsporné kompaktní zářivky a výbojky

Město Jirkov zřídilo dvě místa zpětného odběru v rámci rozšiřování sítě sběrných míst pro konečné uživatele kolektivního systému Ekolamp. Ekolamp, s.r.o. je provozovatel kolektivního systému pro společné plnění elektroodpadových povinností výrobců osvětlovacích zařízení. Díky rozsáhlé síti svých smluvních partnerů Ekolamp zajišťuje řízené nakládání s použitými světelnými zdroji v ČR. celý text

ostatní | 12. 10. 2011 | Autor:
#

Nový rentgen na Poliklinice Jirkov

Radiologické pracoviště jirkovské polikliniky je od počátku září vybaveno novým radiodiagnostickým přístrojem. Nový rentgen umí načítat snímky rovnou do monitorů, což je přínosem pro lékaře, protože jsou snímky v mnohem větším rozlišení a je možné si jakoukoli část zvětšit a také je lze v rámci polikliniky zasílat po intranetové síti, popř. i na jiná lékařská pracoviště mimo polikliniku. Dalším jednoznačným kladem je nižší radiační zátěž pro lidi, protože je prakticky vyloučena nutnost snímkování opakovat. Navíc je přístroj vybaven polohovatelným stolem, což umožňuje snadné vyšetření i nepohyblivých pacientů.
Na pořízení nového přístroje, který stál 4,18 mil. Kč, se podílelo město Jirkov, Severočeské doly, a.s., které poskytly milion korun a Nadace Preciosa, která poskytla 200 tisíc. celý text

ostatní | 11. 10. 2011 | Autor:

Komunikace ve městě s dopravní značkou B1

Na komunikace ve městě, na kterých je umístěna dopravní značka B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ bez dodatkové tabulky nebo s dodatkovou tabulkou povolující vjezd pouze zásobování, lze v odůvodněných a ojedinělých případech umožnit vjezd vozidel i pro jiný účel (např. stěhování, dovoz objemných či těžkých spotřebičů materiálů, nákupů apod.), a to po předchozí dohodě s Městskou policií Jirkov, tel: 474 654 179 nebo 732 981 010. celý text

ostatní | 11. 7. 2011 | Autor:

Město opět nabízí k prodeji hrobky

Opuštěné hrobky na hřbitově v Zaječické ulici město nabízí k odprodeji.
Jde o 45 opuštěných hrobek podlé pravé a levé zdi hřbitova. Noví majitelé si je odkupují za odhadní cenu s tím, že veškeré výdaje na případnou exhumaci ostatků a opravu hrobky si hradí sami. Město tím zajišťuje opětovné využití hrobových míst. celý text

ostatní | 14. 4. 2011 | Autor:

Legální plochy pro graffiti

Rada města schválila požadavek obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni o poskytnutí ploch pro sprejery. celý text

ostatní | 30. 9. 2010 | Autor:

Městská majetková Jirkov s.r.o.

Od 1.2.2010 je novým správcem bytového fondu města Jirkova Městská majetková Jirkov s.r.o. celý text

ostatní | 31. 3. 2010 | Autor:

Sad Koporeček

Město Jirkov má záměr do pěti let obnovit zhruba 90 let starý hrušňový sad u hřbitova v Zaječické ulici. Podle dostupných informací se zřejmě jedná o největší dochovaný sad Koporeček na Chomutovsku a Mostecku, kde se původně tato stará odrůda hrušní pěstovala. Více o plánech si přečtěte v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 17. 6. 2009 | Autor:
první
ze 9
další poslední