Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube


mobilní rozhlas

Zveme vás

plakát

Kalendář akcí

kalendář akcí

Fotografická soutěž

plakát - fotografická soutěž

INFORMACE K SOUČASNÉ SITUACI

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Ochrana osobních údajů

Ochrana oznamovatele

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 15
DNES: 863
TÝDEN: 863
CELKEM: 2578154

Obsah

Odbor kancelář úřadu


 

 

Vedoucí

Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková

Telefon: 474 616 416, 604 203 663
E-mail: l.simonakova@jirkov.cz
Kancelář: MěÚ – budova čp. 1
1. patro

 

 
 
 

Činnosti

 • facebookové stránky města
 •  IT MěÚ
Pracovníci: Šlapák Petr, Ing. Kasal Jiří
 • zabezpečují správu počítačové sítě MěÚ a MěP,
 • zajišťují tvorbu a správu GIS
 • Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
Pracovníci: Kolář Pavel, Pastyřík Petr, Jucha Martin
 • zajišťují činnost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Jirkova,
 • spolupracují s SDH Jirkov,
 • Jirkovské noviny
 • zajišťují přípravu a vydávání Jirkovských novin vč. inzerce,
 • krizové řízení
Pracovník: Doksanská Ilona
 • provádí úkony vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon,
 • mzdové účetnictví
Pracovník: Chmelíková Jana
 • odtahová služba
Pracovníci: Kolář Pavel, Pastyřík Petr
 • zajišťují provoz odtahové služby především při blokovém čištění a na základě požadavků MěP a PČR,
 • odtahy jsou prováděny i pro veřejnost,
 • personální agenda

Pracovník: Němečková Ivana

 • vede kompletní personální agendu MěÚ a MěP,
 • zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců,
 • zajišťuje výběrová a poptávková řízení na obsazení pracovních míst MěÚ a MěP
 • právník úřadu
Pracovníci:
 • poskytuje orgánům města a odborům městského úřadu právně poradenskou činnost a vypracovává právní stanoviska,
 • propagace
Pracovník: Broumská Eliška
 • zajišťuje propagaci města formou realizace a distribuce propagačních předmětů a dále formou prezentace Jirkova na všech úrovních reklamních činností (v periodikách, tiskovinách, při společenských akcích apod.),
 • vydává kalendář kulturních akcí,
 • spolupodílí se na pořádání kulturních akcí města,
 • zajišťuje souhlas s použitím znaku a loga města,
 • zajišťuje administraci veřejných sbírek,
 • zajišťuje vánoční výzdobu města,
 • spolupracuje s kronikářem města.
 • přestupková agenda
(zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích)
 • Jako samostatné správní orgány projednávají přestupky v souladu s ustanovením § 60 a § 62 zákona č.  250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a některé přestupky na úseku zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v souladu s ustanovením § 40 odst. 1. písm. a) tohoto zákona, dále na základě veřejnoprávních smluv zajišťují projednávání  takových přestupků i pro obce: Boleboř, Pesvice, Strupčice, Všestudy, Vrskmaň, Vysoká Pec a Výsluní.
 • sekretariát starostky, místostarostky a tajemnice
Pracovníci: Kašpárková Jana, Doksanská Ilona
 • zajišťují chod sekretariátu,
 • sjednávají schůzky s občany,
 •  servis pro zastupitele a radní města
Pracovníci: Doksanská Ilona, Kašpárková Jana,
 • zajišťují kompletní agendu zastupitelstva a rady města,
 • tiskový mluvčí
Pracovník: Vacula Vladimír
 • zajišťuje odpovědi od příslušných odborů nebo vedení města pro média,
 • příprava a rozesílání tiskových zpráv dle aktuálního dění ve městě,
 • příprava a pořádání tiskových konferencí,
 • webové stránky města

Pracovník: Doksanská Ilona, Broumská Eliška

 • spravují webové stránky města.