Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace z rozpočtu města

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 392
TÝDEN: 3975
CELKEM: 1578928

Ochrana osobních údajů

JIRKOVANÉ SOBĚ

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městská policielogo MěP Jirkov

 


 

adresa: Vinařická 1425, "areál Horník" Jirkov

telefon: 474 654 179

mobil: 732 98 10 10

e-mail: mestska.policie@jirkov.cz

ředitel Městské policie Jirkov: Mgr. Martin Řehůřek

 

 


"Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností, podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá."

logo MěP JirkovMěstská policie Jirkov zřídila pro občany nepřetržitou e-mailovou adresu, na kterou mohou zasílat své podněty: mestska.policie@jirkov.cz .

Městská policie byla v Jirkově zřízena 1.5.1991 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města schválením Obecně závazné vyhlášky města Jirkova o zřízení Městské policie Jirkov. Aktualizace vyhlášky byla 9.11.2005, kdy byla vydána zastupitelstvem města nová OZV č. 15/05

Městskou policii řídí ze zákona o obecní policii starosta města.

Po linii městské policie bylo město Jirkov rozděleno do 16-ti služebních okrsků - viz. okrsky MěP


 

Územní pravomoc:
- katastrální území města Jirkova, kam spadá i Březenec, Červený Hrádek a Jindřišská.

 


Seznam základních právních předpisů, kterými se při výkonu své činnosti městská policie řídí, v rozsahu přiměřeném úkolům obecní policie:

 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 444/2008, o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
 • zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů zákonů, trestní zákoník
 • zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a zákonů, trestní řád
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zákon č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a zákonů, o Policii České republiky
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky
 • další právní předpisy a zákony, které souvisejí s činností obecních policií
 • obecně závazné vyhlášky a nařízení města Jirkova


 

Městská policie zajišťuje následující činnosti:

 • podle zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména
  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • se podílí na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.
 • v praxi každý strážník zodpovídá v rámci pochůzkové služby za bezpečnost a veřejný pořádek v lokalitě, kterou momentálně prochází. V rámci pochůzky řeší zjištěné přestupky. Zvýšený dohled klade zejména na pochůzkovou službu ve služebně přiděleném okrsku, ve kterém má už každý strážník získanou dobrou místní znalost.
 • vedle toho strážníci dohlížejí na dodržování veřejného pořádku při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí, kde zajišťují i bezpečnost a plynulost silničního provozu
 • pravidelně dohlížejí na bezpečnost dětí při příchodu do škol, zejména u přechodů pro chodce v blízkosti školských zařízeních
 • strážníci prověřují přijatá oznámení, telefonická i ústní, stížnosti a petice
 • provádějí kontroly záboru veřejného prostranství, plnění podmínek rozhodnutí vydaných odbory města
 • zajišťují dohled nad veřejným pořádkem při vyplácení sociálních dávek občanům
 • provádí odchyt psů a jiných zvířat, sběr uhynulých zvířat
 • v písemné podobě zpracovávají nezbytnou agendu městské policie – např. zprávy z okrsků, úřední záznamy, oznámení o přestupcích, šetření ke stížnostem, peticím apod., evidenci řešených přestupků, udělených pokut, písemný styk s odbory MěÚ a jinými organizacemi, evidence k odtahům vozidel a vraků
 • spolupracují s ostatními odbory MěÚ a organizacemi města – asistence při otvírání bytů, asistence při komplexním blokovém čištění komunikací, odtazích vozidel a vraků, kontroly hracích automatů s finančním odborem, kontroly neoprávněně založených skládek s odborem ŽP, provádějí asistence při sociálním šetření v nepřizpůsobivých rodinách, zajištění pomoci občanům v nouzi nebo naléhavé situaci
 • spolupracují s Policií ČR – součinnostní akce např. podávání alkoholu osobám mladistvým, podílejí se na pátrání po pohřešovaných osobách zejména dětech, hledaných osobách, odcizených vozidlech atd.
 • přijímají do evidence jízdní kola
 • plní další úkoly uložené Radou města, vyplývající z potřeb obce