Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Zveme Vás:

Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY 2021

Transparentní účty

Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účty. V  případě přispění finančních prostředků na tento účel je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky:


Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

informace ke sbírce


Ochrana osobních údajů

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 35
TÝDEN: 1203
CELKEM: 2369661

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Jirkova

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k dispozici na Městském úřadě v Jirkově, odbor kancelář úřadu.

Platné vyhlášky a nařízení

Číslo  Nabytí účinnosti Název
1/21 05.08.2021 logo pdfOZV o omezení provozování některých hazardních her (283.29 kB)
5/20 01.01.2021 logo pdfOZV o místním poplatku ze psů
4/20 01.01.2021 logo pdfOZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/20 10.12.2020 logo pdfNařízení města Jirkova, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničních motorových vozidel
2/20 8.10.2020 logo pdfOZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
1/20 16. 7. 2020 Ologo pdfZV o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena kratší dobou
3/18 21.11.2018 Nlogo pdfařízení, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažení vozidla
4/17 6.12.2017 OZVlogo pdf, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených městem Jirkov a část společného obvodu základní školy zřízené městem Jirkov
3/17 6.12.2017 OZV, klogo pdfterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
6/15 1.1.2016 Nařílogo pdfzení města, tržní řád, kterým se stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje
3/15 9.10.2015 Ologo pdfZV Požární řád města
1/15 6.3.2015 OZV logo pdfo místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11/13 1.11.2013

OZV klogo pdf zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

přílogo pdfloha

2/12 6.10.2012 OZV logo pdfměsta Jirkova o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
4/11 16.4.2011 Zmlogo pdfěna č. 11 Územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov
3/10 2.4.2010 OZV,logo pdf kterou se mění obecně závazná vyhláška č.15/2005, kterou se zřizuje Městská policie Jirkov
4/09 4.12.2009 Nařílogo pdfzení města Jirkova, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
2/08 1.1.2009 OZV o stanovení logo pdfkoeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
10/06 22.12.2006 OZVlogo pdf, kterou se mění a doplňuje OZV č.4/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov
9/06 31.10.2006 Ologo pdfZV, kterou se mění a doplňuje OZV č.4/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov
2/06 22.2.2006 OZV,logo pdf kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem
15/05 21.11.2005 OZV, ktelogo pdfrou se zřizuje Městská policie v Jirkově
5/05 5.5.2005

Ologo pdfZV o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a způsobu jejich identifikace

Příllogo pdfoha

2a 11.5.2002 Dologo pdfplnění některých ustanovení OZV vydané zastupitelstvem města Chomutova pod č. 4/2001, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov.
2 26.10.2001 Vyhlálogo pdfška o závazných částech Územního plánu sídelního Útvaru měst Chomutova a Jirkova

 


 

Platné vyhlášky a nařízení, tzv. zrušující

(Dle zákona se vyhláška může zrušit pouze novou vyhláškou)

Číslo Nabytí účinnosti Název
13/13 1.1.2014 Nařízení, klogo pdfterým se zrušuje Nařízení města Jirkova č. 7/2013 o zákazu podomního prodeje
5/13 10.6 2013 OZlogo pdfV, kterou se zrušuje OZV města Jirkova č. 4/2006, o zákazu spalování rostlinných materiálů na území města Jirkova ze dne 26.5.2006
1/12 22.2.2012 OZV, klogo pdfterou se zrušuje OZV č.7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
7/09 1.1.2010 OZV, kterologo pdfu se zrušuje obecně závazná vyhláška č.11/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity a obecně závazná vyhláška č.13/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
5/09 21.12.2009 OZlogo pdfV, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Jirkova č. 6/2008 ze dne 18.11.2008 o Fondu rozvoje bydlení města Jirkova.
3/09 4.8.2009 Nařízelogo pdfní města Jirkova, kterým se zrušuje Nařízení města Jirkova č.11/2006 ze dne 6.12.2006, Tržní řád města Jirkova
2/09 29.6.2009 OZlogo pdfV, kterou se zrušuje OZV č.12/2002 ze dne 24.4.2002, Řád veřejného pohřebiště Jirkov a Březenec a kterou se mění Příloha č.1 OZV č.03/08 ze dne 5.11.2008, o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství
1/08 29.2.2008 OZV, logo pdfkterou se zrušuje OZV č. 2/2005 o užívání plakátovacích ploch v majetku města
1/07 14.2.2007 OZV, kteroulogo pdf se zrušuje OZV č.7/2006 o místním poplatku ze vstupného
1/06 31.1.2006 Nlogo pdfařízení města, kterým se zrušuje nařízení č.1/2003 o nakládání s rostlinnými materiály na území města Jirkova.
18/05 6.1. 2006 OZV, klogo pdfterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9 ze dne 4.5.1995 o podmínkách vstupu do obory Č. Hrádek - návštěvní řád
16/05 21.11.2005 OZV, klogo pdfterou se zrušuje OZV č. 5/1994 ze dne 30. 6. 1994    o zákazu koupání domácích zvířat v Novomlýnském rybníku na Č. Hrádku
1/05 10.2.2005 Ologo pdfZV města Jirkova, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 17-1996 ze dne 21. února 1996, o zákazu používání zábavné pyrotechniky na území města Jirkova
6/04 1.1.2005 Ologo pdfZV města Jirkova o zrušení OZV č. 16-2000
8/03 16.12.2003 Nalogo pdfřízení města, kterým se ruší nařízení obce ze dne 11.7.2001 o stanovení koeficientu daně z nemovitosti