Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 30. 3. 2017, 10:56:39

Kalendář akcí

Dotační programy a půjčky města

- žádosti lze podávat od 10.2.2017 do 30.11.2017Program č. 2 - Podpora sportovních organizací

- žádosti lze podávat od 10.3.2017 do 30.9.2017


Adventní čas s našimi sousedy 2016

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Kontaktujte nás

Našli jste na stránkách chybu nebo Vám tu něco chybí?
Napište nám to, prosím.

Fakta a fámy

Fámy a fakta

Jirkov - dobrý zadavatel 2014

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 512
TÝDEN: 3763
CELKEM: 643406

Obsah

Dopravní uzavírky


Odbor dopravních a správních činností Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podnětů vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav na silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Pro informaci o plánovaných uzavírkách či jiných úprav na silnicích v Jirkově sledujte úřední desku Městského úřadu v Jirkově - oznámení jiných organizací a institucí - Magistrát města Chomutova - opatření obecné povahy.

 
16. 9. 2016

V pátek 16.9.2016 začíná rekonstrukce dalšího úseku ulice Studentská v Jirkově. Rekonstrukce naváže na již opravený úsek komunikace, který byl ukončen za ostrůvkem s přechodem pro chodce pod 2. ZŠ Jirkov. V termínu od 16.9.2016 do cca 14.11.2016 bude realizována I. etapa rekonstrukce, tj. úsek od ostrůvku pod 2.ZŠ (cca v úrovni domu č. p. 1295) až po křižovatku s ul. Hornická. V rámci druhé etapy, která bude ukončena v příštím roce, bude rekonstrukce provedena až před křižovatku s ul. Dvořákova (rekonstrukce křižovatky bude provedena v navazující stavbě - Rekonstrukce ul. Dvořákovy ulice v Jirkově, včetně zhotovení okružních křižovatek). V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce komunikace, budou vyznačena parkovací stání, rekonstruovány zálivy zastávek MHD, rekonstruovány chodníky, odvodnění, veřejné osvětlení a veřejná zeleň. Podél celého úseku ulice Studentská bude zřízena obousměrná cyklostezka, oddělená od komunikace. Stavba bude prováděna za částečné uzavírky cca poloviny komunikace - vždy bude uzavřen pouze jeden jízdní pruh, v druhém jízdním pruhu bude veden střídavý provou řízený světelnou signalizací. V rámci první etapy stavby bude dočasně zrušena zastávka MHD Jirkov,,Vinařická, v druhé etapě by pak měla být stejným způsobem dočasně zrušena zastávka Jirkov,,Hornická. Jelikož je po celou dobu provádění stavebních prací nutno vypnout trakční vedení trolejbusové dopravy, nebude po celou dobu stavby v dotčeném úseku provozována trolejbusová doprava. Ostatní autobusová MHD a autobusová linková doprava provozována bude, pouze s výše uvedenými dočasnými omezeními - více informací na webu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s.: Aktuální informace pro zákazníky.

 
26. 8. 2016

Ve dnech 26.8. - 27. 8. 2016 proběhne oprava povrchu dalších dvou úseků komunikace v ul. Palackého. Jedná se o úsek mezi křižovatkami ul. Mostecká a Mičurinova a úsek od vjezdu do areálu ČOV Jirkov až za 150 m vzdálený přechod pro chodce na kraji areálu Střední odborné školy. Dne 26.8.2016 proběhne vyfrézování povrchu (provoz po komunikaci bude umožněn) a dne 27.8.2016 budou úseky komunikace za úplné uzavírky zabaleny novým asfaltovým povrchem. Krátkodobá objízdná trasa - zejména pro úsek od ČOV po přechod pro chodce - bude po dobu cca 5 hodin vedena přes Drmaly a Červený Hrádek. Do ul. Mičurinova bude zajištěn vjezd z ul. Mostecká i od ul. Jezerská. Objízdná trasa bude řádně označena.

 

červenec 2016

V současné době probíhají 3 velké akce, při kterých dochází k dopravnímu omezení. Sledujte označení v dané lokalitě:

 

1) ul. Vinařická - v současné době je zde dokončována oprava havarijního stavu vodovodu (investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost a.s.). Na tuto stavbu bezprostředně naváže investice města Jirkova - "Rekonstrukce komunikace a vybudování nových parkovacích stání ul. Vinařická, Jirkov", která bude trvat do 31.8.2016. Rekonstrukce bude probíhat za provozu, práce budou prováděny po polovinách vozovky, pouze při pokládce nového asfaltového povrchu by měla být komunikace na cca 2 dny úplně uzavřena.


2)ul. Palackého - od křižovatky s ul. Zaječická až za křižovatku s ul. Mostecká započaly rekonstrukce dalšího úseku komunikace.  Práce by měly být dokončeny nejpozději do 31.8.2016. V průběhu rekonstrukce bude dotčený úsek komunikace úplně uzavřen. Termín uzavírky komunikace se bude město Jirkov snažit co nejvíce zkrátit a provoz co nejdříve obnovit.


3) ul. Budovatelů - v úseku od křižovatky s ul. Prokopa Diviše až za křižovatku s ul. Obránců míru v současné době probíhá oprava kanalizačního řadu, který je v havarijním stavu (investorem stavby je opět Severočeská vodárenská společnost a.s.). Oprava kanalizace bude ukončena v termínu do 8.7.2016 a bezprostředně poté bude město Jirkov v tomto úseku navazovat s rekosntrukcí komunikace a chodníku. Práce na rekonstrukci komunikace by měly být ukončeny cca do 31.7.2016. V rámci stavby bude dotčený úseku komunikace úplně uzavřen.

 

Aktualizace 16. 12. 2016