Datum a čas

Dnes je středa, 22. 11. 2017, 4:57:03

Kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Volná pracovní místa

volná pracovní místa

Volby 2017

volba prezidenta republiky

Dotační programy a půjčky města

Adventní čas s našimi sousedy 2016

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Jirkov - dobrý zadavatel 2014

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 323
TÝDEN: 2963
CELKEM: 911163

Obsah

Činnosti

 • archiv města
Pracovník: Vlásková Dana
 
 • doručování písemností
 • dotace
Pracovníci: Kařízková Ivana
 • zajišťování agendy správy dotací nebo jinak účelově vázaných prostředků, kontrola čerpání a užití dotací
 • sleduje a eviduje dotační politiku EU, státu, kraje a ostatních institucí,
 • zajišťuje a koordinuje činnosti související s podáním žádostí o podpory a dotace, přijímání podpor a dotací, kontroluje plnění závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocováním projektů,
 • komplexně zajišťuje informace o veškerých formách a možnostech nabídky dotačních titulů k využití v činnosti města a předává základní informace k jejich následnému sledování a využívání na jednotlivých odborech městského úřadu

 

 • dotace poskytnutné městem
 • agenda dotací na činnost a dotací na projekt pro sportovní, zájmové a školské organizace ve městě,

 

 • evidence majetku, inventarizace
Pracovník: Laxová Petra
 
 • evidence obyvatel
(zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel)
 
 • evidence ztrát a nálezů
 
 • Facebookové stránky města
Pracovníci: Dušek Josef
 • Fond rozvoje bydlení města Jirkova
 • Jirkovské noviny
 • zajišťuje přípravu a vydávání Jirkovských novin vč. inzerce,
   
 • krizové řízení
Pracovník: Doksanská Ilona
(zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon)
 
 • matrika
(zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménech a příjmeních)
 
 • v přenesené působnosti provádí matriční agendu nejen pro město, ale i obce Boleboř, Otvice, Pesvice, Strupčice, Vrskmaň, Všestudy a Vysoká Pec.
 • provádí zápisy narození, manželství, úmrtí do matričních knih a vydává výpisy z matričních knih, tzn. rodné, oddací a úmrtní listy i do ciziny,
 • sepisuje zápisy o určení otcovství při narození dítěte mimo manželství,
 • zajišťuje uzavírání sňatků,
 • vyřizuje veškerou ohlašovací povinnost spojenou s matričními událostmi (hlášení evidence obyvatel, soudu, statistika, VZP, ČSSZ,... ),
 • zařizuje zápisy matričních událostí občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, do zvláštní matriky v Brně,
 • rozhoduje o užívání a změně jména a příjmení,
 • vyřizuje žádosti o osvědčení o státním občanství.
   
● občanské průkazy
(zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech - §9, odst. 1 a 2, §12 odst. 1c) )
 
● odtahová služba
● ověřené e-výpisy
 
● ověřování podpisů a kopií listin
● personální agenda

Pracovník: Němečková Ivana
 

● podatelna
● požární ochrana
● propagace
Pracovník: Karlovská Andrea
 • zajišťuje propagaci města formou realizace a distribuce propagačních předmětů a dále formou prezentace Jirkova na všech úrovních reklamních činností (v periodikách, tiskovinách, při společenských akcích apod.),
 • zajišťuje propagaci města na veletrzích cestovního ruchu,
 • vydává kalendář kulturních akcí,
 • spolupodílí se na pořádání kulturních akcí města.
   
● příprava tiskových zpráv a servis médiím
Pracovník: Dušek Josef
 
● sekretariát starosty, místostarosty a tajemnice
● servis pro zastupitele a radní města
● spisová služba
● správa počítačové sítě MěÚ
● tvorba a správa GIS
Pracovník: Vinický Roman
 
● ústředna
webové stránky města

Pracovník: Doksanská Ilona

● webové stránky - kultura
Pracovník: Karlovská Andrea
 • zajišťuje aktualizaci kalendáře akcí na webu města Jirkova
● webové stránky - tiskové zprávy
Pracovník: Dušek Josef